สำนักงานจัดหางาน จังหวัดสุพรรณบุรี

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
มกราคม 31, 2016
ข่าว/กิจกรรม

เจ้าหน้าที่จัดหางานในประเทศ ร่วมแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อในพิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

รับสมัครนักเรียน-นักศึกษา โครงการ 3 ม.

รับสมัครนักเรียน-นักศึกษา โครงการ 3 ม.
มกราคม 28, 2016
ข่าว/กิจกรรม

รับสมัครนักเรียนม.3 โครงการ 3ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)ศึกษาต่อในระดับชั้นปวช.การจัดการธุรกิจค้าปลีก และระดับ ชั้นปวส.การจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยสหวิทย์บริหารธุรกิจ

ทดสอบบุคลิกภาพ

ทดสอบบุคลิกภาพ
พฤศจิกายน 10, 2015
ข่าว/กิจกรรม

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ ให้บริการทดสอบบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อ และการเลือกอาชีพ  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี ต.ไผ่ขวาง  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี  พร้อมทั้งมอบสมุดบันทึกการวางแผนอาชีพ หรือ Career Planning ให้กับนักเรียนที่ทำแบบทดสอบในครั้งนี้ด้วย

ทดสอบความพร้อมทางอาชีพผ่านระบบออนไลน์

ทดสอบความพร้อมทางอาชีพผ่านระบบออนไลน์
กันยายน 8, 2015
ข่าว/กิจกรรม

  ฝ่ายแนะแนวอาชีพ  สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี  บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ ผ่านระบบออนไลน์ ตามโครงการแนะแนวอาชีพ (กิจกรรมแนะแนวอาชีพนักเรียน  นักศึกษา ประจำปี 2558) เพื่อแนะนำแนวทางการเลือกอาชีพ  และแนวทางการศึกษาต่อ โดยได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา  ที่ร่วมทำแบบทดสอบ เป็นอย่างมาก   จึงขอประชาสัมพันธ์ท่านที่สนใจใช้บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ  ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0-3553-5388   ต่อ …Read the Rest