สำนักงานจัดหางาน จังหวัดสุพรรณบุรี

สัมนาเชิงปฏิบติการสร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพ

สัมนาเชิงปฏิบติการสร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพ
กุมภาพันธ์ 24, 2016
ข่าว/กิจกรรม

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ฝ่ายแนะแนวอาชีพ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่าย แนะแนวอาชีพ  ประจำปีงบประมาณ 2559  ณ โรงแรมเลิศธานี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  โดยมี นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา มีผู้เข้ารับการสัมมนา รวม 93 …Read the Rest

ตรวจสอบมูลค่าการจัดสถานที่จัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการ การขอใช้สิทธิตามสิทธิตามมาตรา 35

ตรวจสอบมูลค่าการจัดสถานที่จัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการ การขอใช้สิทธิตามสิทธิตามมาตรา 35
กุมภาพันธ์ 1, 2016
ข่าว/กิจกรรม

  บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)     บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด  

ภาพกิจกรรม 12 มกราคม 2559 วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 2/2559

ภาพกิจกรรม 12 มกราคม 2559 วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 2/2559
มกราคม 31, 2016
ข่าว/กิจกรรม

สำนักงานจัดหางานสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 2/2559  วันที่ 12 มกราคม 2559 เพื่อสนับสนุนการมีงานทำของประชาชนชาวไทย นายจ้าง/สถานประกอบการ เข้าร่วมงาน 17 แห่ง ผู้สนใจสมัครงาน 208 คน