สำนักงานจัดหางาน จังหวัดสุพรรณบุรี

เปิดศูนย์บริการ จัดหางานคนพิการ และผู้สูงอายุ ดีเดย์ 10 สิงหา นี้

เปิดศูนย์บริการ จัดหางานคนพิการ และผู้สูงอายุ  ดีเดย์ 10 สิงหา นี้
สิงหาคม 9, 2016
ข่าว/กิจกรรม

 นายขัตติยะ  แพนเดช  จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลขับเคลื่อนมาตรการ การจ้างงานและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการ  และผู้สูงอายุตามยุทธศาสตร์ประชารัฐ  โดยทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ  และเอกชนได้ร่วมกันสนับสนุนให้โอกาสผู้พิการและผู้สูงอายุได้มีงานทำทั้งการทำงานในสถานประกอบการ   และในชุมชน กรมการจัดหางาน โดยนายอารักษ์  พรหมมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน จึงได้มอบหมายให้        สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ และสำนักงานจัดหางานจังหวัด ทุกจังหวัด จัดตั้งศูนย์บริการจัดหางาน    คนพิการ …Read the Rest

อบรมโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว

อบรมโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว
สิงหาคม 9, 2016
ข่าว/กิจกรรม

วันนี้ 9 สิงหาคม 2559 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นายขัตติยะ แพนเดช จัดหางานจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ งานคุ้มครองคนหางาน จัดอบรมโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงานต่างด้าว ณ โรงแรมวาสิฏฐี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพจน์ เอี่ยมมงคลสกุล …Read the Rest

จัดหางานสุพรรณ นำร่องถนนเณรแก้ว เขตปลอดการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

จัดหางานสุพรรณ นำร่องถนนเณรแก้ว เขตปลอดการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
มีนาคม 28, 2016
ข่าว/กิจกรรม

นายขัตติยะ แพนเดช จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดย กรมการจัดหางาน มอบหมายให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ เชิงรุก โดยการกำหนด และประกาศพื้นที่เขตปลอดการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย สำนักงาน จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้กำหนดพื้นที่บริเวณถนนเณรแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็น เขตปลอดการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมาย เนื่องจากทั้งสองฟากฝั่งถนนเณรแก้วเป็นที่ตั้งที่ของสถานประกอบการหลายแห่ง …Read the Rest