สำนักงานจัดหางาน จังหวัดสุพรรณบุรี

นัดพบแรงงานครั้งที่ 1/2560

นัดพบแรงงานครั้งที่ 1/2560
ธันวาคม 23, 2016
ข่าว/กิจกรรม

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เจ้าหน้าจัดหางานฝ่ายจัดหางานในประเทศ ดำเนินกิจกรรมนัดพบแรงงานครั้งที่ 1/2560 เวลา 9.00-15.00 น. มีนายจ้างเข้าร่วมงานทั้งหมด 21 แห่ง ผู้เข้าร่วมงาน 200 คน ผู้สมัครงาน 116 คน ชาย …Read the Rest

กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 1/2560

กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 1/2560
ธันวาคม 1, 2016
ข่าว/กิจกรรม

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ฝ่ายงานแนะแนวอาชีพ ได้จัดกิจกรรมตามโครงการ เตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 1/2560 ณ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา ตำบลบ่อกรุอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 380 คนซึ่งกิจกรรมภายในงาน มีดังนี้ 1. …Read the Rest