อัตรากำลัง บุคลากรประจำสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี

Comments

Powered by Facebook Comments

1 Comment

 • กิตติ ไพศาลเสถียรวงศ์ พูดว่า:

  เรียน เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี
  ผมชื่อ กิตติ ไพศาลเสถียรวงศ์
  เป็นคนอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
  ปัจจุบันเป็น IT Specialist อยู่ กทม
  มีประสพการณ์ด้นงาน IT 20 ปี
  ต้องการกลับไปทำงานที่จังหวัดบ้านเกิด
  ขอความอนุเคราะห์หากมีตำแหน่งงานในระดับผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์ รบกวนแจ้งให้ทราบจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

 • เปิดศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ขยายเวลาการจัดตั้งศูนย์ประสานรับแรงงานกัมพูชา กลับเข้าทำงาน
 • เชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน
 • เปิดให้ แรงงานกัมพูชา กลับเข้ามาทำงานใหม่