โครงสร้างบุคลากรสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี

Comments

Powered by Facebook Comments

1 Comment

 • กิตติ ไพศาลเสถียรวงศ์ พูดว่า:

  เรียน เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี
  ผมชื่อ กิตติ ไพศาลเสถียรวงศ์
  เป็นคนอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
  ปัจจุบันเป็น IT Specialist อยู่ กทม
  มีประสพการณ์ด้นงาน IT 20 ปี
  ต้องการกลับไปทำงานที่จังหวัดบ้านเกิด
  ขอความอนุเคราะห์หากมีตำแหน่งงานในระดับผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์ รบกวนแจ้งให้ทราบจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

 • จัดหางานสุพรรณชวนทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • ทุกวันอังคาร บริการจัดหางานเคลื่อนที่ ณ ศูนย์จัดหางานสาขาสามชุก
 • แรงงานต่างด้าวบัตรสีชมพู ออกนอกพื้นที่ทำงาน ต้องขอหนังสือรับรอง
 • ไต้หวันปรับลดชั่วโมงการทำงาน เริ่ม 1 มกราคม 2559