สำนักงานจัดหางาน จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

 

ตราเทพบดีสามองค์

ภายในวงกลมมีรูปเทพบดีถือพระขรรค์รักษาความเป็นธรรมอยู่กลาง พระหัตถ์ขวาประสาทพรเทวดาเบื้องซ้ายถือม้วนสาราเปรียบเหมือนนายจ้างและเทวดาเบื้องขวาถือผึ่งและดิ่ง เปรียบเหมือนลูกจ้าง   ทั้งสามองค์เหาะลอยเปล่งรัศมีอยู่เหนือลายเมฆความหมายเทพบดีสามองค์ พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์พระหัตถ์ขวาประสาทพร มีหน้าที่รักษาความเป็นธรรมเปรียบเสมือนรัฐบาล ซึ่งทำหน้าที่รักษาความเป็นธรรมและอำนวยประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน โดยมีกฎหมายเป็นเครื่องมือเทพบดีผู้อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ขวาถือม้วนสาราหมายถึง นายจ้างเทพบดีผู้อยู่เบื้องซ้าย พระหัตถ์ขวาถือผึ่งพระหัตถ์ซ้ายถือดิ่ง หมายถึง ลูกจ้างทั้งสามองค์เหาะลอยเปล่งรัศมีอยู่เหนือลายเมฆภายในวงกลมเดียวกันซึ่งมีความหมายถึงความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันทุกฝ่ายเพื่อความเจริญก้าวหน้าในกิจการอันมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลของชาติ

Comments

Powered by Facebook Comments

  • วันนี้วันเดียว!!!! บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)(PTG) ดำเนินธุรกิจน้ำมันครบวงจร รับสมัครพนักงานด่วน! จำนวนมาก
  • บริษัท ดำรงศิลป์ ซัพพลาย จำกัด รับสมัครพนักงานด่วน!!!
  • หจก.สตาร์กรุ๊ปคอมพิวเตอร์ซัพพลาย รับสมัครช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิการศึกษา ปวช.
  • บริษัท วิซเวนเดอร์ จำกัด รับสมัครพนักงานธุรการ (ประจำสาขาสุพรรณบุรี แถวถนนมาลัยแมน) สนใจติดต่อ 035-632508