สำนักงานจัดหางาน จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

 

ตราเทพบดีสามองค์

ภายในวงกลมมีรูปเทพบดีถือพระขรรค์รักษาความเป็นธรรมอยู่กลาง พระหัตถ์ขวาประสาทพรเทวดาเบื้องซ้ายถือม้วนสาราเปรียบเหมือนนายจ้างและเทวดาเบื้องขวาถือผึ่งและดิ่ง เปรียบเหมือนลูกจ้าง   ทั้งสามองค์เหาะลอยเปล่งรัศมีอยู่เหนือลายเมฆความหมายเทพบดีสามองค์ พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์พระหัตถ์ขวาประสาทพร มีหน้าที่รักษาความเป็นธรรมเปรียบเสมือนรัฐบาล ซึ่งทำหน้าที่รักษาความเป็นธรรมและอำนวยประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน โดยมีกฎหมายเป็นเครื่องมือเทพบดีผู้อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ขวาถือม้วนสาราหมายถึง นายจ้างเทพบดีผู้อยู่เบื้องซ้าย พระหัตถ์ขวาถือผึ่งพระหัตถ์ซ้ายถือดิ่ง หมายถึง ลูกจ้างทั้งสามองค์เหาะลอยเปล่งรัศมีอยู่เหนือลายเมฆภายในวงกลมเดียวกันซึ่งมีความหมายถึงความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันทุกฝ่ายเพื่อความเจริญก้าวหน้าในกิจการอันมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลของชาติ

Comments

Powered by Facebook Comments

  • ย้ำ ต่างด้าว 3 สัญชาติ เร่งพิสูจน์สัญชาติ ก่อนหมดเวลา และรีบเข้าศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ก่อน 31 มีนาคม นี้
  • ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จแรงงานต่างด้าว (One Stop Service) จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดให้บริการวันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2561 หยุดทุกวันอาทิตย์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  • เชิญร่วมฝึกอาชีพการทำสมุนไพรทิพย์เกษร อ.ศรีประจันต์ 12-15 กุมภาพันธ์ 2561
  • กำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงาน “เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา” ครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561