สำนักงานจัดหางาน จังหวัดสุพรรณบุรี
 สัญลักษณ์กรมการจัดหางาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
 แผนที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี

 รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ


 

Comments

Powered by Facebook Comments

  • ประชาสัมพันธ์! 3BB เปิดรับสมัครงานช่างเทคนิครับสมัครด่วน!จำนวนมาก
  • ขั้นตอนการดำเนินการอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสาร คะ
  • เปิดขั้นตอนอนุญาตทำงาน คนต่างด้าวไร้เอกสารแสดงตน
  • พรก.ฯ คนต่างด้าวประกาศใช้แล้ว จัดหางานสุพรรณเตือน! โทษหนักจริง