สำนักงานจัดหางาน จังหวัดสุพรรณบุรี

งานบริการจัดหางานต่างประเทศ 

      การบริการจัดหางานต่างประเทศเป็นบริการของกรมการจัดหางาน ในการบริการจัดหางาน เพื่อไปทำงานต่างประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป

 การไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย 5 วิธี 
 ขั้นตอนสมัครไปทำงานต่างประเทศโดยการจัดส่งของรัฐ 
 ขั้นตอนการไปทำงานต่างประเทศโดยใช้บริการของบริษัทจัดหางาน 
 ความรับผิดชอบของบริษัทจัดหางานมีอย่างไร? 

Comments

Powered by Facebook Comments

  • ย้ำ ต่างด้าว 3 สัญชาติ เร่งพิสูจน์สัญชาติ ก่อนหมดเวลา และรีบเข้าศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ก่อน 31 มีนาคม นี้
  • ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จแรงงานต่างด้าว (One Stop Service) จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดให้บริการวันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2561 หยุดทุกวันอาทิตย์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  • เชิญร่วมฝึกอาชีพการทำสมุนไพรทิพย์เกษร อ.ศรีประจันต์ 12-15 กุมภาพันธ์ 2561
  • กำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงาน “เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา” ครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561