สำนักงานจัดหางาน จังหวัดสุพรรณบุรี

งานบริการจัดหางานต่างประเทศ 

      การบริการจัดหางานต่างประเทศเป็นบริการของกรมการจัดหางาน ในการบริการจัดหางาน เพื่อไปทำงานต่างประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป

 การไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย 5 วิธี 
 ขั้นตอนสมัครไปทำงานต่างประเทศโดยการจัดส่งของรัฐ 
 ขั้นตอนการไปทำงานต่างประเทศโดยใช้บริการของบริษัทจัดหางาน 
 ความรับผิดชอบของบริษัทจัดหางานมีอย่างไร? 

Comments

Powered by Facebook Comments

  • ประชาสัมพันธ์! 3BB เปิดรับสมัครงานช่างเทคนิครับสมัครด่วน!จำนวนมาก
  • ขั้นตอนการดำเนินการอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสาร คะ
  • เปิดขั้นตอนอนุญาตทำงาน คนต่างด้าวไร้เอกสารแสดงตน
  • พรก.ฯ คนต่างด้าวประกาศใช้แล้ว จัดหางานสุพรรณเตือน! โทษหนักจริง