สำนักงานจัดหางาน จังหวัดสุพรรณบุรี

งานบริการจัดหางานต่างประเทศ 

      การบริการจัดหางานต่างประเทศเป็นบริการของกรมการจัดหางาน ในการบริการจัดหางาน เพื่อไปทำงานต่างประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป

 การไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย 5 วิธี 
 ขั้นตอนสมัครไปทำงานต่างประเทศโดยการจัดส่งของรัฐ 
 ขั้นตอนการไปทำงานต่างประเทศโดยใช้บริการของบริษัทจัดหางาน 
 ความรับผิดชอบของบริษัทจัดหางานมีอย่างไร? 

Comments

Powered by Facebook Comments

  • บริษัท 3BB จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่การตลาดและพนักงานขายด่วนจำนวนมาก
  • บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานด่วน!!!
  • นายจ้างสัมภาษณ์งาน พนักงานเย็บผ้าทำงานที่ดอนกำยาน ด่วน!!!!
  • บริษัท ปิโตรเลียมไทย จำกัด รับสมัครพนักงานจำนวนมาก สัมภาษณ์ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี บัดนี้-16.00 น.