สำนักงานจัดหางาน จังหวัดสุพรรณบุรี

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จแรงงานต่างด้าว (One Stop Service) จังหวัดสุพรรณบุรี
เปิดให้บริการวันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2561 หยุดทุกวันอาทิตย์
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ระบบนัดจองคิว
ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน แรงงานต่างด้าวกลุ่มบัตรชมพู และกลุ่มคัดกรอง(ใบจับคู่) จ.สุพรรณบุรี
(แรงงานต่างด้าวที่พิสูจน์สัญชาติเเล้วและยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ ที่มีอายุทำงานถึง 31 มี.ค. 61 ) เริ่มจองคิวได้ตั้งแต่
วันที่ 9 ก.พ. ถึง 31 มี.ค. 2561 เท่านั้น
( ศูนย์หยุดทุกวันอาทิตย์)
(วันละ 200 คิว ต่อวัน )นายจ้างสามารถ กรอกรายละเอียด ผ่านระบบออนไลน์  ได้เลย

https://goo.gl/forms/wu0nO6pLW7FLz8UG3

Comments

Powered by Facebook Comments

Comments are closed.