สำนักงานจัดหางาน จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรีขอเชิญประชาชนในพื้นที่อ.ศรีประจันต์หรือผู้ที่สนใจร่วมฝึกอาชีพการทำสมุนไรทิพย์เกษรระหว่างวันที่ 12-15  กุมภาพันธ์ 2561 ณ ร้านหมอทิพย์เกษร

Comments

Powered by Facebook Comments

Comments are closed.