สำนักงานจัดหางาน จังหวัดสุพรรณบุรี

พบกับกิจกรรม

1. นายจ้างรับสมัครงานโดยตรงกว่า 10 แห่ง

2. ตำแหน่งงานว่างกว่า 500 อัตรา

3. บริการให้คำปรึกษาด้านอาชีพ

4. บริการจัดหางานโดยรถโมบาย

5. ลงทะเบียนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ

6. แนะแนวอาชีพ

เอกสารหลักฐาน

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. สำเนาวุฒิการศึกษา

5. หลักฐานทางทหาร (ถ้ามี)

6. ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 035-535388 โทรสาร 035-536224

Comments

Powered by Facebook Comments

Comments are closed.