สำนักงานจัดหางาน จังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัท ไฮเทค เอพพาเรล จำกัด (ดอนกำยาน จ.สุพรรณบุรี) รับสมัคร พนักงานเย็บผ้าหลายอัตรา สัมภาษณ์ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี โทร 086-4760280 เวลา 8.30-16.30 น

Comments

Powered by Facebook Comments

Comments are closed.