สำนักงานจัดหางาน จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรีกำหนดจัดกิจกรรม “นัดพบแรงงาน ครั้งที่ 4/2560”   ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 – 15.00 น.  ณ บริเวณศูนย์อาหาร ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุพรรณบุรี

 

นางจงกล  สุวรรณานนท์ จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี  เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดจัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน “งานที่มั่นคงกับคนมีคุณภาพ” ครั้งที่ 4/2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ว่างงาน ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ได้มีโอกาสสมัครงานกับนายจ้างโดยตรง โดยในเดือนกรกฎาคมนี้ ตรงกับวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 -15.00 น. ณ บริเวณศูนย์อาหาร ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุพรรณบุรี ภายในงานมีนายจ้างมากกว่า 10 บริษัท เข้าร่วมรับสมัครงาน และตำแหน่งงานว่างกว่า 500 อัตรา ต้องการผู้มีวุฒิการศึกษาทุกระดับ เช่น เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บัญชี  เจ้าหน้าที่การตลาด พนักงานคลังสินค้า พนักงานขาย ช่างซ่อมบำรุง ช่างไฟฟ้า พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานฝ่ายผลิต แม่บ้าน ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีรถบริการจัดหางานเคลื่อนที่(โมบาย ยูนิต) การแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับอาชีพ การเตรียมตัวสมัครงาน ทดสอบความถนัดและความพร้อมทางด้านอาชีพ ให้คำปรึกษาด้านการประกอบอาชีพอิสระและแหล่งเงินทุน การส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านและการรับลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ สำนักงานฯ จึงขอเชิญประชาชนทั่วไปที่สนใจสมัครงาน นักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาใหม่ เข้าร่วมสมัครงานตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยเตรียมหลักฐานการสมัครงานดังนี้ 1. สำเนาบัตรประชาชน  2. สำเนาทะเบียนบ้าน  3. สำเนาหลักฐานการศึกษา 4. รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว  5. หลักฐานทางทหาร (ถ้ามี)  6. ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2 ถนนสุพรรณ – ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี หมายเลขโทรศัพท์     035-535388 , 035-536224   LINE ID 035535388  ในวันและเวลาราชการโดยไม่หยุดพักกลางวัน


Comments

Powered by Facebook Comments

Comments are closed.