สำนักงานจัดหางาน จังหวัดสุพรรณบุรี

วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560 นางจงกล  สุวรรณานนท์ จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดอบรม โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมการส่งเสริมการประกอบอาชีพและขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 หลักสูตรการทำลูกประคบและน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2560      ณ ศูนย์นวดเก่งการเส้น  เลขที่ 173/1 หมู่ 5 ตำบลพิหารแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 20 คน

Comments

Powered by Facebook Comments

Comments are closed.