สำนักงานจัดหางาน จังหวัดสุพรรณบุรี

15 ธันวาคม2559 ฝ่ายแนะแนวอาชีพ จัดโครงการแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ต.ไผ่ขวางอ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Comments

Powered by Facebook Comments

Comments are closed.