นางสาวสุมล ถาวรวสุ จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาใหม่ ผู้ถูกเลิกจ้าง  ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน และประชาชนทั่วไป ที่กำลังมองหางานทำห้ามพลาดงานนี้ โดยทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดจับมือกัน จัดงานนัดพบแรงงานด้วยไอที ซึ่งมีสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นแม่ข่ายและสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี  สิงห์บุรี และอ่างทอง เป็นเครือข่าย ในวันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

            การจัดงานนัดพบแรงงานด้วยไอทีมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสเลือกสมัครงานและตรวจสอบตำแหน่งงานว่างทางอินเตอร์เน็ต ผู้ที่ต้องการสมัครงานสามารถลงทะเบียนสมัครงานล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมงานได้ทาง www.doe.go.th/suphan (บริการออนไลน์) เมื่อลงทะเบียนแล้วนายจ้างจะสามารถดาวน์โหลดข้อมูลของผู้สมัครงานไปพิจารณาก่อนได้ ส่วนคนหางานสามารถตรวจสอบและเลือกตำแหน่งงานที่ต้องการได้ล่วงหน้า ช่วยลดขั้นตอนเมื่อถึงเวลาจัดงานนัดพบแรงงาน ก็สามารถเข้าสัมภาษณ์งานกับฝ่ายบุคคลของนายจ้าง ในวันนัดพบแรงงานได้เลย โดยไม่ต้องเสียเวลาไปกรอกใบสมัครที่หน้างานอีก นอกจากการสมัครงานกับนายจ้าง/ สถานประกอบการ วันละกว่า ๑๐๐ บริษัท ตำแหน่งงานว่างมากกว่า ๗,๐๐๐ อัตราแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมให้คำปรึกษาปัญหาแรงงานจากหน่วยงานกระทรวงแรงงาน ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ และทดสอบความถนัดทางอาชีพ ชมการสาธิตอาชีพอิสระและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ จำนวน ๒๐ อาชีพ (วันละ ๑๐ อาชีพ)  ชมนิทรรศการโลกอาชีพ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

                จัดหางานจังหวัดฯ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า หากผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน และประชาชนทั่วไป ไม่สามารถที่จะไปร่วมงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานจัดหางานสุพรรณบุรีได้จัดงานนัดพบแรงงานที่หน้าอำเภอเมืองเหมือนเช่นเคย ซึ่งในเดือนมีนาคมนี้ทางสำนักงานฯร่วมกับหน่วยงานกระทรวงแรงงานจัดกิจกรรมมากมายภายในงาน ภายใต้ชื่อ “กระทรวงแรงงานพบประชาชน” โดยมีกำหนดจัดงานในวันพุธที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๒ ถนนสุพรรณ-ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๕๕๓-๕๓๘๘ ในวันและเวลาราชการโดยไม่หยุดพักกลางวัน

Comments

Powered by Facebook Comments

Comments are closed.