สำนักงานจัดหางาน จังหวัดสุพรรณบุรี

ข่าว/กิจกรรม

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จแรงงานต่างด้าว (One Stop Service) จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดให้บริการวันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2561 หยุดทุกวันอาทิตย์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จแรงงานต่างด้าว (One Stop Service) จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดให้บริการวันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2561 หยุดทุกวันอาทิตย์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
กุมภาพันธ์ 4, 2018
ข่าว/กิจกรรม

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จแรงงานต่างด้าว (One Stop Service) จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดให้บริการวันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2561 หยุดทุกวันอาทิตย์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ระบบนัดจองคิว ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน แรงงานต่างด้าวกลุ่มบัตรชมพู และกลุ่มคัดกรอง(ใบจับคู่) จ.สุพรรณบุรี …Read the Rest

โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ

โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ
พฤษภาคม 29, 2017
ข่าว/กิจกรรม

วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560 นางจงกล  สุวรรณานนท์ จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดอบรม โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมการส่งเสริมการประกอบอาชีพและขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 หลักสูตรการทำลูกประคบและน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2560 …Read the Rest