สำนักงานจัดหางาน จังหวัดสุพรรณบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดขั้นตอนอนุญาตทำงาน คนต่างด้าวไร้เอกสารแสดงตน

เปิดขั้นตอนอนุญาตทำงาน คนต่างด้าวไร้เอกสารแสดงตน
กรกฎาคม 17, 2017
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดขั้นตอนอนุญาตทำงาน คนต่างด้าวไร้เอกสารแสดงตน https://www.matichon.co.th/news/603207