จัดหางานสุพรรณ นำร่องถนนเณรแก้ว เขตปลอดการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

นายขัตติยะ แพนเดช จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดย กรมการจัดหางาน มอบหมายให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ เชิงรุก โดยการกำหนด และประกาศพื้นที่เขตปลอดการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย สำนักงาน จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้กำหนดพื้นที่บริเวณถนนเณรแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็น เขตปลอดการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมาย เนื่องจากทั้งสองฟากฝั่งถนนเณรแก้วเป็นที่ตั้งที่ของสถานประกอบการหลายแห่ง พร้อมทั้งจัดทำป้ายประกาศขนาดใหญ่ ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ และร่วมเป็นเครือข่ายในการ เฝ้าระวังการลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยระยะแรกได้มีการลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าวกับนายจ้าง/สถานประกอบการบริเวณถนนเณรแก้ว ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงได้จัดให้มีกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง ว่าพื้นที่นี้เป็นเขตปลอดการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จากบริเวณแยกหอนาฬิกาบรรหาร-แจ่มใส ไปตามถนนเณรแก้ว ถึงแยกถนนหมื่นหาญ รวมระยะทางประมาณ 2.6 กิโลเมตร ซึ่งในขบวนจะมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และลูกจ้างแรงงานต่างด้าว ประมาณ 100 คน พร้อมด้วยขบวนกลองยาวหัวโต ที่ร่วมสร้างสีสัน และความสนุกสนานให้กับผู้ที่พบเห็น เพื่อสร้างความจดจำ ตระหนักและให้ความสำคัญในการจ้างแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การเดินขบวนรณรงค์ในครั้งนี้ จะช่วยสร้างการรับรู้ ทำให้เกิดการตื่นตัว ร่วมเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และรับทราบถึงโทษการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมายอีกทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี และประเทศไทย เรื่องการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยการช่วยกันรณรงค์ให้ทุกพื้นที่ของประเทศ เป็นเขตปลอดการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ต่อไปในอนาคต

สัมนาเชิงปฏิบติการสร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพ

สัมนาเชิงปฏิบติการสร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพ

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ฝ่ายแนะแนวอาชีพ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่าย แนะแนวอาชีพ  ประจำปีงบประมาณ 2559  ณ โรงแรมเลิศธานี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  โดยมี นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา มีผู้เข้ารับการสัมมนา รวม 93 …กดเพื่ออ่านต่อ

ตรวจสอบมูลค่าการจัดสถานที่จัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการ การขอใช้สิทธิตามสิทธิตามมาตรา 35

ตรวจสอบมูลค่าการจัดสถานที่จัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการ การขอใช้สิทธิตามสิทธิตามมาตรา 35

  บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)     บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด  

ภาพกิจกรรม 12 มกราคม 2559 วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 2/2559

ภาพกิจกรรม 12 มกราคม 2559 วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 2/2559

สำนักงานจัดหางานสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 2/2559  วันที่ 12 มกราคม 2559 เพื่อสนับสนุนการมีงานทำของประชาชนชาวไทย นายจ้าง/สถานประกอบการ เข้าร่วมงาน 17 แห่ง ผู้สนใจสมัครงาน 208 คน