วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ ให้บริการทดสอบบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อ และการเลือกอาชีพ  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี ต.ไผ่ขวาง  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี  พร้อมทั้งมอบสมุดบันทึกการวางแผนอาชีพ หรือ Career Planning ให้กับนักเรียนที่ทำแบบทดสอบในครั้งนี้ด้วย

ทดสอบความพร้อมทางอาชีพผ่านระบบออนไลน์

ทดสอบความพร้อมทางอาชีพผ่านระบบออนไลน์

  ฝ่ายแนะแนวอาชีพ  สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี  บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ ผ่านระบบออนไลน์ ตามโครงการแนะแนวอาชีพ (กิจกรรมแนะแนวอาชีพนักเรียน  นักศึกษา ประจำปี 2558) เพื่อแนะนำแนวทางการเลือกอาชีพ  และแนวทางการศึกษาต่อ โดยได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา  ที่ร่วมทำแบบทดสอบ เป็นอย่างมาก   จึงขอประชาสัมพันธ์ท่านที่สนใจใช้บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ  ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0-3553-5388   ต่อ …กดเพื่้ออ่านต่อ

รถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ออกให้บริการ ทุกวันอังคาร ณ ศูนย์จัดหางานสาขาสามชุก (ตลาด 100 ปี สามชุก)

รถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ออกให้บริการ ทุกวันอังคาร ณ ศูนย์จัดหางานสาขาสามชุก (ตลาด 100 ปี สามชุก)

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี นำรถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ (mobile unit) ออกให้บริการประชาชน  ณ ศูนย์จัดหางานสาขาสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ทุกวันอังคาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ อำเภอสามชุก  อำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอเดิมบางนางบวช และอำเภอด่านช้าง ซึ่งอยู่ไกลจากที่ตั้งของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ให้สามารถเข้าถึงบริการของสำนักงานฯ ได้  รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาถึงสำนักงานจัดหางานจังหวัด …กดเพื่้ออ่านต่อ

กิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 5/2558

กิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 5/2558

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 5  ประจำปีงบประมาณ 2558 วันพุธ 15 กรกฎาคม  2558 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาสุพรรณบุรี มีผู้ลงทะเบียนสมัครงาน 223 คน  นายจ้างเข้าร่วมงาน 13  แห่ง ตำแหน่งงานว่าง 1,327 …กดเพื่้ออ่านต่อ

รองอธิบดีกรมการจัดหางานตรวจเยี่ยมศูนย์ OSS จังหวัดสุพรรณบุรี

รองอธิบดีกรมการจัดหางานตรวจเยี่ยมศูนย์ OSS จังหวัดสุพรรณบุรี

รองอธิบดีกรมการจัดหางานตรวจเยี่ยมศูนย์ OSS จังหวัดสุพรรณบุรี  ย้ำแรงงานต่างด้าวให้มารายงานตัวและขอใบอนุญาตทำงาน ภายใน 30 มิถุนายน นี้ วันที่ 24  มิถุนายน 2558  นายธีรพล  ขุนเมือง  รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ตรวจเยี่ยมการให้บริการของศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดสุพรรณบุรี (One Stop  Service)  …กดเพื่้ออ่านต่อ