ตำแหน่งานว่างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

ตำแหน่งงานว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ตรวจสอบมูลค่าการจัดสถานที่จัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการ การขอใช้สิทธิตามสิทธิตามมาตรา 35

ตรวจสอบมูลค่าการจัดสถานที่จัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการ การขอใช้สิทธิตามสิทธิตามมาตรา 35

  บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)     บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด  

ภาพกิจกรรม 12 มกราคม 2559 วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 2/2559

ภาพกิจกรรม 12 มกราคม 2559 วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 2/2559

สำนักงานจัดหางานสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 2/2559  วันที่ 12 มกราคม 2559 เพื่อสนับสนุนการมีงานทำของประชาชนชาวไทย นายจ้าง/สถานประกอบการ เข้าร่วมงาน 17 แห่ง ผู้สนใจสมัครงาน 208 คน

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

เจ้าหน้าที่จัดหางานในประเทศ ร่วมแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อในพิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

รับสมัครนักเรียน-นักศึกษา โครงการ 3 ม.

รับสมัครนักเรียน-นักศึกษา โครงการ 3 ม.

รับสมัครนักเรียนม.3 โครงการ 3ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)ศึกษาต่อในระดับชั้นปวช.การจัดการธุรกิจค้าปลีก และระดับ ชั้นปวส.การจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยสหวิทย์บริหารธุรกิจ