สำนักงานจัดหางาน จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ

โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ
พฤษภาคม 29, 2017
ข่าว/กิจกรรม

วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560 นางจงกล  สุวรรณานนท์ จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดอบรม โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมการส่งเสริมการประกอบอาชีพและขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 หลักสูตรการทำลูกประคบและน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2560 …Read the Rest

กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ ปี 2560 การอมรมอาชีพ ผ้าด้นมือ (หมอนอิง)

กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ ปี 2560 การอมรมอาชีพ ผ้าด้นมือ (หมอนอิง)
พฤษภาคม 8, 2017
ข่าว/กิจกรรม

ฝ่ายงานแนะแนวอาชีพ ได้ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๑-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยจัดฝึกอบรมอาชีพ การทำผ้าด้นมือ (หมอนอิง) และการบรรยายให้ความรู้เรื่องการบริหารกลุ่ม การทำบัญชีกลุ่มและการหาแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ แก่ผู้ร่วมโครงการฯ จำนวน ๒๐ คน ณ กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมืออู่ทอง …Read the Rest

แนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา

แนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา
ธันวาคม 23, 2016
ติดต่อเรา

15 ธันวาคม2559 ฝ่ายแนะแนวอาชีพ จัดโครงการแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ต.ไผ่ขวางอ.เมือง จ.สุพรรณบุรี