สำนักงานจัดหางาน จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ

พฤษภาคม 29, 2017
ข่าว/กิจกรรม

วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560 นางจงกล  สุวรรณานนท์ จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดอบรม โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมการส่งเสริมการประกอบอาชีพและขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 หลักสูตรการทำลูกประคบและน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2560      ณ ศูนย์นวดเก่งการเส้น  เลขที่ 173/1 หมู่ 5 ตำบลพิหารแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 20 คน

กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ ปี 2560 การอมรมอาชีพ ผ้าด้นมือ (หมอนอิง)

กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ ปี 2560 การอมรมอาชีพ ผ้าด้นมือ (หมอนอิง)
พฤษภาคม 8, 2017
ข่าว/กิจกรรม

ฝ่ายงานแนะแนวอาชีพ ได้ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๑-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยจัดฝึกอบรมอาชีพ การทำผ้าด้นมือ (หมอนอิง) และการบรรยายให้ความรู้เรื่องการบริหารกลุ่ม การทำบัญชีกลุ่มและการหาแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ แก่ผู้ร่วมโครงการฯ จำนวน ๒๐ คน ณ กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมืออู่ทอง …Read the Rest

แนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา

แนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา
ธันวาคม 23, 2016
ติดต่อเรา

15 ธันวาคม2559 ฝ่ายแนะแนวอาชีพ จัดโครงการแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ต.ไผ่ขวางอ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

นัดพบแรงงานครั้งที่ 1/2560

นัดพบแรงงานครั้งที่ 1/2560
ธันวาคม 23, 2016
ข่าว/กิจกรรม

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เจ้าหน้าจัดหางานฝ่ายจัดหางานในประเทศ ดำเนินกิจกรรมนัดพบแรงงานครั้งที่ 1/2560 เวลา 9.00-15.00 น. มีนายจ้างเข้าร่วมงานทั้งหมด 21 แห่ง ผู้เข้าร่วมงาน 200 คน ผู้สมัครงาน 116 คน ชาย …Read the Rest

กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 1/2560

กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 1/2560
ธันวาคม 1, 2016
ข่าว/กิจกรรม

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ฝ่ายงานแนะแนวอาชีพ ได้จัดกิจกรรมตามโครงการ เตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 1/2560 ณ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา ตำบลบ่อกรุอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 380 คนซึ่งกิจกรรมภายในงาน มีดังนี้ 1. …Read the Rest