จัดหางานสุพรรณ นำร่องถนนเณรแก้ว เขตปลอดการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

จัดหางานสุพรรณ นำร่องถนนเณรแก้ว เขตปลอดการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

นายขัตติยะ แพนเดช จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดย กรมการจัดหางาน มอบหมายให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ เชิงรุก โดยการกำหนด และประกาศพื้นที่เขตปลอดการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย สำนักงาน จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้กำหนดพื้นที่บริเวณถนนเณรแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็น เขตปลอดการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมาย เนื่องจากทั้งสองฟากฝั่งถนนเณรแก้วเป็นที่ตั้งที่ของสถานประกอบการหลายแห่ง …กดเพื่ออ่านต่อ

สัมนาเชิงปฏิบติการสร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพ

สัมนาเชิงปฏิบติการสร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพ

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ฝ่ายแนะแนวอาชีพ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่าย แนะแนวอาชีพ  ประจำปีงบประมาณ 2559  ณ โรงแรมเลิศธานี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  โดยมี นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา มีผู้เข้ารับการสัมมนา รวม 93 …กดเพื่ออ่านต่อ

ตรวจสอบมูลค่าการจัดสถานที่จัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการ การขอใช้สิทธิตามสิทธิตามมาตรา 35

ตรวจสอบมูลค่าการจัดสถานที่จัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการ การขอใช้สิทธิตามสิทธิตามมาตรา 35

  บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)     บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด